KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

TÖMER

A-Misyon ve Vizyon

Misyonumuz:, Çağdaş yöntem-teknikler ve teknolojik araçlarla dil öğretiminde; sosyal ve kültürel etkinliklerle Türkiye’nin ve Türk kültürünün tanıtımında başta Kahramanmaraş olmak üzere tüm Türkiye’de saygın ve örnek bir kurum olmaktır. Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi kursları da düzenleyerek bu konuda yabancı uyruklu öğrencilerin daha iyi bir şekilde Türkçeyi öğrenmesini sağlamaktır.

Vizyonumuz: Türk Cumhuriyetleri, Akraba Topluluklar ve diğer ülkelerden gelen yabancılar ile soydaşlarımıza Türkçe öğretmek, aynı zamanda savaş ve diğer nedenlerle ülkemize gelen Suriyeli göçmen mülteci yabancı uyruklu öğrencilerimizi topluma entegrasyonunu sağlamak ve onlara sosyal kültürel etkinlikler düzenlemek ve dil alanında üniversite okumaları için gerekli dil eğitimleri vermek, onları topluma kazandırmak ve eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak, Türkçenin yaygınlaşması sağlamaktır.